Błąd połączenia PDO: SQLSTATE[HY000] [2003] Can't connect to MySQL server on 'sql.agagu.nazwa.pl' (111)Can't connect to MySQL server on '85.128.196.186' (111)
select * from sklep_jezyki order by id_jezyka;