Automaty tokarskie wielowrzecionowe

Najczęstszą metodą wykonania detali obrotowych jest skrawanie materiału w procesie toczenia. Proces ten jest powszechny oraz tak istotny, że dąży się do jak najwyższego stopnia automatyzacji oraz zwiększenia wydajności. Każdy z liczących się producentów obrabiarek numerycznych szuka rozwiązań dających przewagę nad konkurencją. Już standardowym rozwiązaniem są automaty tokarskie jednowrzecionowe uchwytowe, które na nikim nie robią wrażenia. Wrażenie mogą zrobić maszyny, które posiadają więcej niż jedno wrzeciono czyli automaty tokarskie wielowrzecionowe. Pomimo całkiem innej specyfiki tokarek wielowrzecionowych, wiodącymi producentami na rynku są marki takie, jak Nakamura-Tome oraz Nomura, czy bardzo popularny amerykański producenta Haas.

Każdy ze wspomnianych producentów w inny sposób wykorzystuje koncepcje maszyn typu automat tokarski wielowrzecionowy. Nakamura-Tome produkując urządzenia dedykowane pod klientów, wykorzystuje koncepcję dwóch wrzecion naprzeciwko siebie oraz wielu głowic narzędziowych, czy wysoce funkcjonalnego wrzeciona frezarskiego. Maszyny Nakamura-Tome cechują się najwyższą sztywnością, szybkością, dokładnością, która uzyskiwana jest poprzez masywne odlewy korpusów, prowadnice ślizgowe, zastosowanie procesu kisage przy wykańczaniu prowadnic ślizgowych oraz powierzchni kontaktowych.            

Automaty tokarskie jednowrzecionowe uchwytowe amerykańskiego producenta Haas są jednymi z najpopularniejszych maszyn na rynku. Producent chcąc uzyskiwać najwyższą automatyzację, wprowadza wysoce specjalizowane modele maszyn VMT-750. Jest to automat tokarski jednowrzecionowy, ale posiadający skrętne wrzeciono z osią B, które umożliwia realizację operacji tokarskich oraz frezarskich. Producent wprowadza także nowości z zakresu automat tokarski wielowrzecionowy w modelach serii ST (np. ST20Y) poprzez dodanie wyposażenia opcjonalnego w postaci wrzeciona przechwytującego. Wrzeciono przechwytujące pozwala na optymalizację czasu przemocowania detalu.  

Całkiem odmienną ideologię w tworzeniu automatów tokarskich wielowrzecionowych opracowała firma Nomura, która stworzyła unikalne w swojej konstrukcji automaty tokarskie wzdłużne. Unikalność wynika z zastosowania obliczeń metod skończonych przy projektowaniu korpusu maszyny, stosowania prowadnic ślizgowych typu jaskółczy ogon. Automat wzdłużny rozwiązał problemy z długim czasem na wymianę narzędzia. Zastosowane zostało rozłożenie narzędzi na listwach, co powoduje, że nie następuje wymiana narzędzia a jedynie przejazd. Taka wymiana potrafi zachodzić w ułamki sekund. Rozmieszczenie narzędzi nie powoduje ograniczenia funkcjonalności automatu tokarskiego wielowrzecionowego, standardem jest posiadanie
w wyposażeniu narzędzi napędzanych, osi C oraz osi Y.

Redakcja agagu.pl