Niania dla dziecka. Jaka powinna być?

Wielu rodziców, powracających na rynek pracy, staje przed dość powszechnym problemem: co zrobić z dzieckiem? Nie zawsze możemy liczyć na pomoc dziadków czy skorzystać z oferty żłobka lub przedszkola. W takiej sytuacji dobrym pomysłem jest niania dla dziecka. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przed jej zatrudnieniem? I jaka powinna być niania?

W czym pomoże opiekunka do dziecka?

Zakres pomocy opiekunki do dziecka zależy od indywidualnych upodobań jego rodziców. Niektórym z nas potrzebna jest niania na pełny etat. Inni natomiast potrzebują wsparcia jedynie na kilka godzin dziennie lub nawet tygodniowo. Cel zatrudnienia niani pozostaje jednak niezmienny – pomoc w opiece nad maluchem i wspieranie jego rozwoju.

Do obowiązków niani należy zazwyczaj karmienie dziecka, zabawa, spacery a także pomoc w nauce. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby opiekunka uczyła dziecko nowych umiejętności – malowania, gry na instrumencie czy języka obcego. W tym ostatnim zadaniu najlepiej sprawdzi się dwujęzyczna niania. Nie tylko odciąży ona rodziców, ale także zadba o rozwój umiejętności językowych dziecka.

Jaka powinna być niania?

Niania dla dziecka powinna być przede wszystkim osobą odpowiedzialną, umiejącą przewidzieć zagrożenia i niebezpieczeństwa. Powinna być także osobą zapobiegliwą. Ważne jest, aby lubiła swoją pracę oraz dzieci. Niania musi być także konsekwentna i asertywna. Powinna też umieć stawiać jasne granice. Jej rolą nie jest przecież spełnianie zachcianek dziecka, ale dbanie o jego bezpieczeństwo i rozwój.

Oczywiście opiekunka do dziecka powinna być także odporna na stres i irytujące zachowania dzieci. Musi umieć kontrolować swoje nerwy. Dobrze też, aby była osobą ciepłą, radosną i opanowaną, która nie podnosi głosu i nie reaguje porywczo. Ważne też, aby niania posiadała wysokie kompetencje oraz umiejętności, których może nauczyć nasze dziecko – jak choćby wspomniany język obcy.

Jak wybrać dobrą nianię?

Wybór odpowiedniej niani sprowadza się do znalezienia osoby, która będzie odpowiadać naszym oczekiwaniom. Warto więc szukać takiej osoby, która wyznaje podobny do naszego system wartości. Dzięki temu niania łatwiej nawiąże relację zarówno nami, jak i z dzieckiem. Nie będzie też zmuszona przekazywać maluchowi wiedzy o świecie wbrew swoim przekonaniom.

Nie zapomnijmy też, że sporo na temat niani mają „do powiedzenia” dzieci. Obserwujmy więc, jak na nią reagują. Niania dla dziecka powinna umieć poradzić sobie z jego charakterem. Jeśli widzimy między nimi napięcie lub sztuczność w zachowaniu niani, lepiej poszukać innej. Wszak chodzi zarówno o komfort dziecka, jak i nasz.

Co wziąć pod uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Zanim zatrudnimy opiekunkę do dziecka, musimy odbyć z nią rozmowę kwalifikacyjną. Wiemy już, że szukamy osoby o podobnym do naszego systemie wartości, którą polubi nasza pociecha. Jakie jednak inne cechy mogą być ważne przy wyborze niani? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na:

  • Wykształcenie – najlepiej wybierać kandydatki z wykształceniem pedagogicznym, które mają wiedzę na temat postępowania z dziećmi.
  • Doświadczenie w pracy – im dłużej niania pracowała w zawodzie, tym lepiej. Poprośmy ją o referencje z poprzednich miejsc pracy. Zyskamy wtedy pewność, że dotychczasowi pracodawcy byli z niej zadowoleni.
  • Dyspozycyjność – niania powinna być punktualna i dostępna. Zapytajmy więc czy może zajmować się dzieckiem także wieczorami, gdy chcemy gdzieś wyjść.

Niania ze specjalnymi umiejętnościami

Warto zwrócić uwagę czy przyszła niania posiada dodatkowe umiejętności. Dobrym pomysłem jest wspomniana wcześniej dwujęzyczna niania, która uczyłaby naszą pociechę języka obcego już od najmłodszych lat. Dziecko, przebywające z taką nianią po kilka godzin dziennie, mogłoby rozwijać swoje umiejętności językowe. A to bardzo ważne dla przyszłości naszego dziecka.

Redakcja agagu.pl